نام کامل:مالک سایت,نام مستعار:عنوان سایت.آدرس سایت:www.www.abadanpg.com.همکاران:espako.com
5 از 5
ورود

تعمیر و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان به شرکت تعمیر و نگداری مپنا واگذارشد

پیرو انجام مناقصه جهت بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان توسط شرکت تولید نیروی برق آبادان، شرکت تعمیر و نگهداری (O&M) مپنا برنده مناقصه شد و از تاریخ 1397/08/01 کار بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان بر عهده شرکت مذکور می‌باشد.

انتصاب مدیر عامل جدید شرکت تولید نیروی برق آبادان

پیرو برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق آبادان از تاریخ 1397/09/27 جناب آقای مهندس حسین نوشین به سمت مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق آبادان منصوب گردیدند. همچنین اعضای محترم هیئت مدیره از خدمات جناب آقای مهندس عبدالرضا گودرزی مدیرعامل سابق این شرکت قدردانی نمودند.