دفتر مرکزی

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان میرداماد، روبروی آزمایشگاه مسعود، ساختمان نقره، پلاک 363، طبقه دوم
کدپستی: 1969615311
تلفن: 02188659830
فکس: 02188659831

نیروگاه

آبادان، کیلومتر 9 جاده ماهشهر، نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
کدپستی: 6317684633
تلفن: 06153332222
فکس: 06153332244

مشخصات حقوقی

نام شرکت : شرکت تولید نیروی برق آبادان
سهامی عام
کد اقتصادی: 411341846113
شناسه ملی: 10860410234