اخبار و اطلاعیه ها

آبادا به گزارش توسعه اقتصادی تدبیر

آبادا به گزارش توسعه اقتصادی تدبیر
Ratings
(2)

شركت تـولید نیروی برق آبادان در راستای اجرای مـاده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و براساس اساسنامه شماره 182278/ت/35960/ه مورخ 1386/11/10مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ 1387/04/08 تحت شماره 4967 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان به ثبت رسید. نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان با ظرفیت تولید813/6 مگاوات است که شامل ۴ واحد گازی۱۲۳٫۴مگاواتی مدل FREM 9000 ساخت توگا و ۲ واحد بخار۱۶۰مگاواتی مدل Siemens-EC است.

اهداف و حوزه فعالیت

 •  تولید و فروش انرژی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی
 •  انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات
 •  سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه
 •  تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت
 •  همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت
 •  مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.
 •  شناسایی ، پیشگیری و کنترل پیامدهای زیست محیطی بهره برداری از نیروگاه
 • قرار گرفتن در زمره پنج شرکت برتر تولید کننده برق غیر دولتی با استفاده از نیروی انسانی کارآمد و همگام با فناوری روز
 • بهره برداری بهینه از نیروگاه با به کارگیری فناوریهای روز توسط نیروهای کارآمد و تولید برق بیشینه از طریق افزایش آمادگی با توجه به الزامات HSE
   

 

 -  منبع :  گروه توسعه اقتصادی تدبیر